HẠNG FAS

Cấp hạng FAS là viết tắt của nguyên cấp hạng “First And Seconds” (Hàng hạng nhất và hàng hạng hai). Sản phẩm thuộc cấp hạng này đem đến cho người sử dụng loại gỗ tốt, bản dài, tối ưu trong sản xuất đồ gỗ cao cấp, nội thất và gỗ ốp đặc. Các loại gỗ xẻ tốt phải có kích cỡ tối thiểu là rộng 6’’ (6 inch = 152.4 mm) và dài 8’ (8’ feet = 2.44 m) trở lên. Cấp hạng FAS là những tấm gỗ có thể chia thành những đoạn có tỉ lệ gỗ tốt từ từ 83 1/3% đến 100% đối với toàn bộ tiết diện của tấm gỗ. Những đoạn cắt có chất lượng gỗ tốt tối thiểu rộng 3”, dài 7’, hoặc rộng 4”, dài 5’. Số lượng đoạn cắt phụ thuộc vào kích thước của tấm gỗ, đa số các tấm gỗ cho phép căt thành 1 hoặc 2 đoạn. Bề rộng và bề dài tối thiểu sẽ thay đổi tùy loại gỗ, tấm gỗ còn tươi hay đã sấy khô. Cả hai mặt của tấm gỗ phải đạt tiêu chuẩn tối thiểu của hạng FAS.

Phẩm cấp chất lượng FAS

HẠNG F1F – FAS MỘT MẶT (FAS ONE FACE)

Gỗ hạng này thường luôn được xuất khẩu cùng với gỗ loại FAS. Bề mật tốt hơn của tấm gỗ phải đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu của FAS và mặt xấu hơn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu của hạng thông dụng số 1. Thường thì các lô hàng sẽ được xuất khẩu với tỉ lệ pha lẫn là 80 – 20. Nghĩa là 80% tấm gỗ hạng FAS và 20% tấm gỗ hạng F1F

HẠNG SELECTS – HÀNG TUYỂN

Cấp hạng này tương tự như loại F1F chỉ khác về yêu cầu kích thước tối của tấm ván. Hàng tuyển là những tấm gỗ với bề mặt rộng từ 4 inch trở lên và bề dài từ 6 feet trở lên. Mọi tấm gỗ hàng tuyển phải có tối thiểu 1 mặt đạt hạng FAS

HẠNG PRIME GRADE (Xuất sắc)

Lượng gỗ tối thiểu đạt từ hạng tuyển trở lên. Gỗ hạng này được xẻ vuông vức và gần như không bị lẹm và vẻ đẹp của gỗ là một yếu tố chính được xét đến. Kích thước tối thiểu của tấm gỗ không cố định mà thay đổi tùy loài cây, khu vực và người bán.

HẠNG COMSEL

Đây là hạng xuất phát từ hàng hạng tuyển và thông dụng số 1 theo qui định của NHLA. Hạng này có lượng gỗ tốt tối thiểu phải thuộc hạng thông dụng số 1 hoặc tốt hơn một chút và vẻ đẹp của gỗ là một yếu tố chính được xét đến. Kích thước tối thiểu của tấm gỗ không cố định mà thay đổi tùy loài cây, khu vực và người bán.

HẠNG THÔNG DỤNG SỐ 1 (NUMBER 1 COMMON – NO. 1C)

Hạng thông dụng số 1 thường được gọi là hạng tủ bếp ở Hoa Kỳ. Hạng này được sử dụng rộng rãi để sản xuất các bộ phận đồ gỗ. Cấp hạng thông dụng số 1 gồm các tấm gỗ có chiều rộng tối thiểu là 3 inch = 76.2mm và phải chứa lượng gỗ tốt từ 66 2/3% trở lên đến mức, nhưng không bắt buộc bao gồm, yêu cầu tối thiểu của hạng FAS (83 1/3%). Lượng gỗ tốt tối thiểu phải có chiều rộng và chiều dài lần lượt là: 3 ich x 3 feet hoặc 4 inch x 2 feet. Số lượng những đoạn gỗ tốt được xác định bởi kích thước của tấm gỗ. Cả 2 mặt gỗ phải đạt yêu cầu tối thiểu của loại thông dụng số 1.

Phẩm cấp chất lượng 1C

HẠNG THÔNG DỤNG SỐ 2A (NUMBER 2A COMMON – NO. 2AC)

Cấp hạng thông dụng số 2A thường được gọi là loại kinh tế vì sự thích hợp và giá cả của nó đối với nhiều loại bộ phận đồ gỗ. Cấp hạng thông dụng số 2A áp dụng cho cả những tấm gỗ có kích thước tối thiểu rộng 3” và dài 4 feet và có lượng gỗ tốt đạt từ 50% (6/12) trở lên đến mức, nhưng không bao gồm yêu cầu tối thiểu của hạng thông dụng số 1 (66 2/3%). Đoạn cắt nhỏ có thể thực hiện được với lượng gỗ tốt phải rộng 3 inch và dài 2 feet, số lượng đoạn cắt này tùy thuộc vào kích thước của tấm gỗ. Nếu mặt xấu nhất đạt yêu cầu tối thiểu của hạng này thì không cần quan tâm đến cấp hạng của mặt tốt hơn.

Phẩm cấp chất lượng 2C

Hạng thông dụng thấp hơn loại 2C là loại 3 Common, hạng này thường được sử dụng làm bộ phận lót sàn hoặc sử dụng trong nội địa Hoa Kỳ.